คลังแจกบัตรคนจนตกหล่นกว่า7.8หมื่นราย

14:56 18 เมษายน 2562 471
กรมบัญชีกลางเร่งแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้มีสิทธิเพิ่มเติมรอบ2 ในกลุ่มข้อมูลคลาดเคลื่อนอีกกว่า 78,000 ราย

วันนี้ (18เม.ย.62) นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ระบุว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด ทีมหมอคลังอุ่นใจ 76 จังหวัด แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ที่ยังไม่ได้ไปรับบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจากจำนวนบัตรที่ผลิตมีจำนวนทั้งสิ้น 3,121,307 ราย

 

ทั้งนี้ ได้ผลิตครั้งแรก 3,042,735 ราย และผลิตครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนเพิ่มเติมอีก 78,572 ราย โดยที่ผ่านมาได้แจกบัตรแล้ว 2,984,727 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.62 สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ สามารถเดินทางไปรับได้ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงตน

 

ส่วนกรณีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับบัตรแทน ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้ผู้มีสิทธิทำหนังสือมอบอำนาจและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ 2. นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิที่เซ็นรับรองสำเนาแล้ว แนบไปพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ 3. ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิและของผู้รับมอบ โดยผู้มีสิทธิจะนำบัตรสวัสดิการฯ ไปใช้ได้หลังจากวันที่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ 2 วัน เนื่องจากต้องดำเนินการ Activate บัตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธินำเงินในบัตรไปใช้