สภากัญชาฯ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ หนุนปลูกทุกตำบล

10:54 18 เมษายน 2562 467
วัฒนา โมสิกมาศ ปธ.สภากัญชาแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งสภากัญชาฯ ขึ้นตรงสำนักนายกฯ ให้เกษตรกร ในนามสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน ร่วมปลูกกัญชาในทุกตำบล

 

วันนี้ (18 เม.ย.62) เวลา 10.30 น. นายวัฒนา โมสิกมาศ ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำหนังสือมายื่นถึงนายกรัฐมนตรี ขอกราบขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลที่เห็นคุณค่าและประโยชน์ในกัญชาที่ชาติและประชาชนจะได้รับ และขอรับการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภากัญชาแห่งประเทศไทย ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี และขอให้เกษตรกรประชาชนในนามสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน ร่วมปลูกกัญชาได้ในทุกตำบล พร้อมศูนย์รักษาผู้ป่วยด้วยกัญชามีขึ้นทุกอำเภอของประเทศไทย