SOS (Save Our Seas ) : ปะนาเระขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร

10:52 13 เมษายน 2562 530
SOS (Save Our Seas) รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน จะพาไปเยือนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อย่างพื้นที่อำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี

 

SOS (Save Our Seas)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน จะพาไปเยือนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อย่างพื้นที่อำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็งในวัฒนธรรมยังคงใช้เรือกอและหาปลาเช่นเดียวกับในชาวประมงในยุคก่อน ยังเป็นพื้นที่ซึ่งชุมชนมีความเข้มแข็งในการทำประมงภายใต้แนวคิดอนุรักษ์จนทำให้ทรัพยากรหน้าบ้านมีความอุดมสมบูรณ์  ติดตาม ใน SOS EP.24 ตอน ปะนาเระ ขุมทรัพย์แห่งทะเลสุดแดนใต้