สงกรานต์วันที่6 คร่าชีวิต42ราย เมาแล้วขับมากสุด

11:20 17 เมษายน 2562 392
7วันอันตรายวันที่6 คร่าชีวิต42ราย เมาแล้วขับมากสุด รวม 6 วัน เสียชีวิต 348 ราย นครราชสีมา และอุดรธานี มากสุด

วันนี้ (17เม.ย.62) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เม.ย.62 ซึ่งเป็นวันที่6 ของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 30.25% ดื่มแล้วขับ 27.79% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 78.84% ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง 64.03% ถนนกรมทางหลวง 43.05% บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน 33.51% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. 25.89% ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป 31.21%

 

ขณะที่สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (11-16 เม.ย.62) เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พังงา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (119 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา และอุดรธานี (จังหวัดละ15 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (126 คน)