รมช.คมนาคมตรวจเยี่ยมหัวลำโพงรับปชช.กลับกรุง

10:25 16 เมษายน 2562 422
รมช.คมนาคมตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟหัวลำโพง ติดตามการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (16เม.ย.62) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ รฟท. และเจ้าหน้าที่จิตอาสาในการบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2562 พร้อมเน้นย้ำถึง แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของกระทรวงฯเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งไปและกลับ 
ได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ ต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดความปลอดภัย ไม่เสพสิ่งเสพติด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

 

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกการเดินทางหลังเทศกาลสงกรานต์ในช่วงวันนี้ และวันที่ 17 เมษายน 2562 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับ เป็นจำนวนมากจึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการควงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ 242 ขบวนและยังได้เตรียมเปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมจากขบวนประจำอีก 15 ขบวน โดยเป็นเที่ยวไป 7 ขบวนและเที่ยวกลับ 8 ขบวน ทำให้สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน โดยมีขบวนรถพิเศษเพิ่มเติมในวันนี้ ประกอบด้วยขบวน 976 ศรีสะเกษ-กรุงเทพขบวน 962 ศิลาอาสน์ -กรุงเทพ /ขบวน 934 อุบลราชธานี -กรุงเทพ และขบวน 936 อุดรธานี -กรุงเทพ

 

ขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันได้เลยหัวลำโพงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเดิมอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งจุดบริการประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เทศกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย จิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกประชาชนในการแนะนำใช้บริการขนส่งต่อ. ทั้งรถแท็กซี่รถไฟฟ้าใต้ดินและ ขสมก. ทำให้สามารถระบายคนออกไปได้อย่างเรียบร้อย

 

ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางกลับมาพร้อมกับข้าวสารอาหารแห้ง ไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาทำงาน