สงกรานต์วัดภูเขาทอง สืบสานวัฒนธรรมไทย

12:14 15 เมษายน 2562 421
สงกรานต์วัดภูเขาทอง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์

วันนี้ (15เม.ย.62) บรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ คือ งานสงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 206 ปี ศรีมหาโพธิ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  ประชาชน พุทธศาสนิกชนบางส่วนได้เดินทางมาเข้าสัด ทำบุญขอพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย กันตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต

 

ภายในพระอุโบสถ วัดสระเกศ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติต่างมาไหว้พระขอพร พระอัฏฐารส ทำบุญ พร้อมร่วมสรงน้ำพระ เพื่อความสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนภูเขาทอง

 

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ ของวัดสระเกศ คือ การสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีอายุกว่า 206 ปีและร่วมทรงน้ำ รูปปั้นเสมือนจริง สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ รวมถึงกิจกรรม พิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตรที่จะมีขึ้นในช่วงเวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ แจกจ่ายให้ประชาชน นำสรงบ้านเรือน ให้เกิดสิริมงคล ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่สมัยรัชกาลที่ 3 จวบจนถึงปัจจุบัน โดยจะมีพิธีสวดตรงกับวันนี้เวลา 18.00 น. ของทุกปี

 

ทั้งนี้ ภายในวัดสระเกศ ยังได้มีการจัดกิจกรรมย้อนยุค เช่น การ รำวง ของกลุ่มคณะจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ โดยมีการเปิดเพลง ร่วมรำวง โดยมีนักท่องเที่ยวต่งชาติให้ความสนใจร่วมรำวงในครั้งนี้ด้วย นอกจากรำวงสนุกสนา ยังมีการชิมขนมไทย ตลาดย้อนยุค และการแต่งกายชุดไทยที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม สลับสับเปลี่ยนกันไป ในแต่ละวัน