ขอนแก่นวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน

23:30 13 เมษายน 2562 313
สงกรานต์วิถีไทยสืบสานวัฒนธรรม โดยที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้จัดงานวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน โดยการรวมอาหารคาวหวาน ซึ่งวัตถุดิบมาจากข้าวเหนียว มาแบ่งกันรับประทานร่วมกันทั้ง 95 ชุมชนในเทศบาลเมืองขอนแก่น

 

สงกรานต์วิถีไทยสืบสานวัฒนธรรม โดยที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้จัดงานวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน โดยการรวมอาหารคาวหวาน ซึ่งวัตถุดิบมาจากข้าวเหนียว มาแบ่งกันรับประทานร่วมกันทั้ง 95 ชุมชนในเทศบาลเมืองขอนแก่น สะท้อนถึงความสามัคคี กลมเกลียว เหนียวแน่น ตามวิถีชีวิตคนอีสาน