หมอกควันไฟป่าเชียงใหม่ แนวโน้มลดลง

09:25 15 เมษายน 2562 407
หมอกควันไฟป่าเชียงใหม่แนวโน้มลดลง แต่ยังกระทบต่อสุขภาพ คาดคงหยุดเผาตามเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (15เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและจุดความร้อน (HotSpots) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แนวโน้มลดลงไปต่อเนื่องหลังจากเขาสู่ช่วงเทศกาลประเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ จะเห็นได้จากค่าฝุ่นละอองทั้งPM2.5 PM10 และค่าAQI ลดลงมาจากระดับสีแดงลงมาในระดับสีส้มเกือบทั้งหมด แต่ยังเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการตรวจวัดทั้ง 4 จุดเมื่อช่วงเวลา 08.00 น. จุดตรวจวัดแรกต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10) มีค่า 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3)

 

 

ส่วนจุดตรวจวัดที่สอง พื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10) มีค่า 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) จุดตรวจวัดที่สามพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10) มีค่า 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) และจุดตรวจวัดที่สี่ พื้นที่ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10) มีค่า 104 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3)

 

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจวัดจุดความร้อนหรือ HotSpots ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ลดลงไปเป็นจำนวนมาก แต่ของเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นต่อเนื่อง ขณะเดียวกระแสลมที่ยังพัดในเขตเมืองเชียงใหม่ช่วยพัดพาเอาหมอกควันและฝุ่นละอองที่มาสะสมตัวค่อยพาออกไปจากแอ่งกระทะของตัวเมือง ประกอบกับมีการเล่นสาดน้ำในเขตเมืองเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้มีความชื้นเกิดขึ้นที่ช่วงสลายลงไปได้ ถึงในขณะนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะไม่มีฝนเกิดขึ้นมาก็ตาม ทั้งที่ปกติแล้วในห้วงเทศกาลประเวณีปี๋ใหม่เมืองจะต้องเกิดฝนตกลมพายุพัดทุกปี คาดว่าหลังจากหยุดเทศกาลสงกรานต์แล้วหมอกควันและไฟป่าจะกลับมาหลังหยุดพักไปพร้อมกับเทศกาล