แอพลิเคชั่นเพื่อคนรักสุขภาพมาแรง

23:20 23 มิถุนายน 2561 1,079
ยุคใส่ใจสุขภาพ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงมีมากขึ้น ในงานTechsauce Global Summit 2018 มีแอพลิเคชั่นดูแลสุขภาพมาจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจ

ยุคใส่ใจสุขภาพ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงมีมากขึ้น ในงานTechsauce Global Summit 2018 มีแอพลิเคชั่นดูแลสุขภาพมาจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจ