ภาคเหนือวิกฤต!เจอพิษฝุ่น แม่สายหนักสุด

13:03 14 เมษายน 2562 397
ภาคเหนือวิกฤต! เจอพิษฝุ่น สีแดง 5 พื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อ.แม่สาย หนักสุด

วันนี้ (14เม.ย.62) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบว่า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง-มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 5 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) 


ประกอบไปด้วย 
1. ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 
2. ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 
3.ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
4. ต. ศรีภูมิอ.เมือง เชียงใหม่ 
5. ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่


อย่างไรก็ตาม จากค่าคุณภาพอากาศของ จ. เชียงใหม่ ที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่เมื่อวานนี้ เป็นสาเหตุให้สังคมออนไลน์มีการตื่นตัวเป็นจำนวนมากรวมถึงมีการเรียกร้องให้มีมาตรการการแก้ไขสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจากภาครัฐ