อุปทูตสหรัฐฯ เต้น “เต่างอย” รับสงกรานต์

12:10 13 เมษายน 2562 369
อุปทูตสหรัฐฯ เต้น “เต่างอย” รับสงกรานต์

อุปทูตสหรัฐฯ เต้นเต่างอยรับสงกรานต์