เร่งสอบเอาผิด บ.อ้างงบยูเอ็นหลอกเงินสหกรณ์-เกษตรกร

21:16 23 มิถุนายน 2561 1,094
เร่งสอบเอาผิดหลอกลวงเกษตรกร-สหกรณ์การเกษตรใน 5 จังหวัดภาคอีสาน ให้หลงเชื่อระดมเงินและสมาชิก เพื่อรับเงินกู้และเงินช่วยเหลือด้านการเกษตรจากองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น รายละหนึ่งล้านถึงสิบห้าล้านบาท

เร่งสอบเอาผิดหลอกลวงเกษตรกร-สหกรณ์การเกษตรใน 5 จังหวัดภาคอีสาน ให้หลงเชื่อระดมเงินและสมาชิก เพื่อรับเงินกู้และเงินช่วยเหลือด้านการเกษตรจากองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น รายละหนึ่งล้านถึงสิบห้าล้านบาท