7วันอันตรายสงกรานต์ วันที่สองสังเวย 51 เจ็บ 521

11:30 13 เมษายน 2562 484
ศปถ.สรุปยอดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย พบ วันที่สอง เกิดอุบัติเหตุ 501 ครั้ง ตาย 57 เจ็บ 521 รวมยอดสองวันพุ่ง 969 ครั้ง เสียชีวิต 105 ราย เจ็บ 1,001 คน ดื่มแล้วขับสาเหตุหลัก

 

วันนี้ (13 เม.ย.62) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ซึ่งพบว่าเกิดอุบัติเหตุ 501 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 57 ราย ผู้บาดเจ็บ 521 คน

 

ทั้งนี้ รวม 2 วัน เกิดอุบัติเหตุ 969 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 105 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 1,001 คน ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอย่างเป็นเรื่องการดื่มแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็ว ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ได้มีการตั้งจุดตรวจหลัก 2,036 จุด มีผู้ถูกดำเนินคดี 201,772 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช 23 ครั้งและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ลพบุรี 7 ราย

 

นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเข้มงวดเรื่องารดูแลเส้นทาง โดยเฉพาะรอบงานมิดไนท์สงกรานต์ รวมถึงเข้มงวดการใช้กฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ การควบคุมการปิดสถานบันเทิงตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดที่นิยมเล่นสงกรานต์

 

นอกจากนี้ ยังได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดในการเอาผิดกับบริษัทหรือผู้ประกอบการให้เช่ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์แก่นักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการเข้มมาตรการป้องกันปัญหาผู้ประกอบการชักชวนนักท่องเที่ยวด้วยการกดดันหรือที่เรียกว่าไซร้แขก ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ TAG เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจําอําเภอและอื่นๆ จับมือกับเจ้าน้าที่ตำรวจกระจายกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่า ในปีนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่าปีที่ผ่านมา

 

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน เข้มข้นดำเนิน การลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เน้นปฏิบัติการจัดตั้งด่านชุมชนในจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมดูแลความปลอดภัยในการเล่นน้ำของประชาชนมิให้มีการเล่นน้ำบริเวณเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุในเส้นทางสายหลักและสายรอง รวมถึงควบคุมมิให้เล่นน้ำในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะการบรรทุกคนเล่นน้ำท้ายกระบะ อีกทั้งสนธิกำลังจัดตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทางโดยรอบพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังจากประชาชน เล่นน้ำสงกรานต์ เพราะสภาพถนนที่เปียกลื่น และความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 

ขณะที่ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ ศปถ.จึงได้กำชับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ให้มีความปลอดภัยและปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีวิถีไทย พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนผ่านทุกช่องทางสื่อ โดยเฉพาะหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน ทั้งนี้ ฝากเตือนประชาชนให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยและรู้คุณค่า เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความปลอดภัย