เชียงใหม่หมอกควันยังไม่จาง PM2.5เขตเมืองเฉียด100

09:08 13 เมษายน 2562 404
เชียงใหม่หมอกควันยังไม่จางหาย พบค่า PM 2.5 ในเขตเมืองใกล้แตะ 100 ไมโครกรัมฯ สูงสุดอยู่ที่ อ.แม่แจ่ม 114 ไมโครกรัมฯ

 

วันนี้ (13 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน จ.เชียงใหม่ หมอกควันยังไม่จางหาย โดย PM2.5 ในเขตเมืองใกล้แตะ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ ต.ช้างเดิ่ง อ.แม่แจ่ มีค่าฝุ่นแซงในเขตเมืองเชียงใหม่

 

ส่วนสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะตัวเมืองที่เป็นแอ่งกระทะ ขณะเดียวกันเป็นเทศกาลประเวณีปี๋ใหม่เจียงใหม่เริ่มเช้าวันนี้ แต่หมอกควันไฟป่ายังไม่เจือจางลงไป

 

จากการตรวจวัดเช้านี้ 08.00 น. จุดตรวจวัดทั้ง 4 จุด

 

จุดแรก พื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 มีค่า 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

จุดที่สอง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 มีค่า 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

จุดที่สาม พื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 มีค่า 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

จุดที่สี่ พื้นที่ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 มีค่า 168 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า จุดที่สี่ มีค่าฝุ่นมากที่สุดกว่าในเขตเมืองเชียงใหม่นับเป็นครั้งแรก

 

ขณะเดียวกันตามสี่แยก ถนนทางลอดต่างๆ มีการสร้างม่านน้ำ ใช้ละอองฝอยเปิดน้ำไว้ตลอดทั้งวันเพื่อทำการดักฝุ่นวันที่มาจากรถวิ่งไปมา เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กที่จะพัดพาจากการขับขี่รถเข้ามาในเขตเมืองให้ได้มากที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้มีการออกมาเล่นสดน้ำรอบคูเมืองกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ความชื้นจากน้ำใช้สาดเล่นช่วยดักฝุ่นไว้ได้บ้าง ลดความแออัดในเขตตัวเมือง