รัฐแจกต่อ! เบี้ยคนชราผู้ถือบัตรคนจนถึง มิ.ย.62

14:23 12 เมษายน 2562 630
กรมบัญชีกลางเดินหน้าจ่ายเงินสงเคราะห์ยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยถือบัตรคนจนต่ออีก 3 เดือนจนถึงมิถุนายนนี้

 

วันนี้ (12 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลางเดินหน้าจ่ายเงินสงเคราะห์ยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยถือบัตรคนจนต่ออีก 3 เดือนจนถึงมิถุนายนนี้

 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 โดยใช้เงินจากกองทุนผู้สูงอายุสำหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ ในอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ เดิม

 

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเดือนละ 50 บาท กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้ผู้มีสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน

 

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติให้จ่ายเงินชดเชยค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2562 จากเดิมที่ให้เฉพาะใช้ไฟของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะได้รับเงินชดเชยตามค่าไฟฟ้าที่จ่ายจริงไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยหลังการตรวจสอบสิทธิกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ทุกวันที่ 18 ของเดือนถัดไป หลังผู้มีสิทธิได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว เริ่มจ่ายเดือนแรก 18 พฤษภาคมนี้