เซ็นทรัลเวิลด์ แจงเหตุไฟไหม้ พร้อมเปิดบริการบ่ายนี้!

11:11 11 เมษายน 2562 458
เซ็นทรัลเวิลด์ แจงเหตุไฟไหม้ชั้น 8 บริเวณช่องท่อระบายควัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 คนเป็นพนักงานบริษัท และบาดเจ็บ 16 คน ยัน เปิดให้บริการศูนย์การค้าบ่ายสอง

 

วันนี้ (11 เม.ย.62) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น)ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดกลุ่มควันบริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ถึงกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 เวลาประมาณ 17.40 น. ได้เกิดกลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทางศูนย์ฯได้รีบอพยพคนออกจากพื้นที่โดยทันที และสามารถควบคุมกลุ่มควันได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ 18.10 น. จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 16 คน และพนักงานบริษัทฯ เสียชีวิต 2 คน

 

บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ โดยบริษัทฯจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อดูแลรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ สำหรับสาเหตุของกลุ่มควันและมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมิน ทั้งนี้บริษัทฯ มีวงเงินประกันภัยครอบคลุมความเสียหายสำหรับคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกประเภท, ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก, ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ แบะกรมธรรม์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยบริษัทฯคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องปิดอาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวในวันที่ 11 เม.ย.62 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 12.00 น. และ 14.00 น. ตามลำดับ

 

ขณะที่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า แขกผู้เข้าพักและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ทุกคนปลอดภัย ทั้งนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด