เชียงใหม่ PM2.5 กลับมาเพิ่มขึ้น จุดความร้อนเริ่มเบาบาง

08:59 11 เมษายน 2562 416
เชียงใหม่ PM2.5 กลับมาเพิ่มขึ้นจากการตรวจวัด 4 จุด ส่วนจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มเบาบาง แต่เพื่อนบ้านยังพบมาก ขณะที่ หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีโอกาสคลุ้งกระจายได้มากกว่าเดิม

 

วันนี้ (11 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.เชียงใหม่ หมอกควันเริ่มปกคลุม PM2.5 กลับมาเพิ่มขึ้นจากการตรวจวัด 4 จุด ขณะเดียวกันจุดความร้อนในพื้นที่เหนือยังเริ่มเบาบางลง แต่เพื่อนบ้านยังพบมาก ลมบนอ่อนแรงหวังมีกระแสลมล่างช่วยพัดเอาฝุ่นควันพิษออก

 

ส่วนการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากจุดตรวจวัดทั้ง 4 จุดของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เป็นสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

จุดแรกพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 มีค่า 132 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

จุดที่สองพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

จุดที่สามบนดอยสุเทพต.สุเทพ อ.เมือง พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

จุดที่สี่พื้นที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

จากการตรวจวัดจุด hotspots จากดาวเทียมฯ มีไม่มากเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ แต่เพื่อนบ้านนั้นมีมาก โดยลมที่ระดับ 2500 ฟุต เป็นลมตะวันตก ที่ยังแรงอยู่จะเห็นว่าผ่านทะลุกลุ่มควันได้ ซึ่งแสดงว่ายังมีศักยภาพพาฝุ่นออกนอกพื้นที่ได้ ส่วนกระแสลมที่ระดับสูง 10 กม กระแสลมกรดยังแรง แต่ถูกขยับขึ้นไปทางประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การถ่ายเทขึ้นไปยังชั้นบนเริ่มมีศักยภาพลดลง ทำให้ขณะนี้ต้องอาศัยลมระดับล่างที่จะพาฝุ่นออกไป ติดที่ภูมิประเทศอาจเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ลมอ่อนได้ ส่วนกลุ่มฝนในภาคเหนือยังไม่มี

 

อย่างไรก็ตาม หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีโอกาสคลุ้งกระจายได้มากกว่าเดิม จากการตรวจพบ hotspots ที่เพิ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน และลมที่พัดเอาฝุ่นควันเข้ามา มีศักยภาพลดลง เพราะการยกตัวของอากาศของพื้นที่ยังเพียงพอที่พาเอาฝุ่นยกตัวขึ้นสูงได้