เลือกตั้ง 2562 : ผู้ตรวจฯรอวินิจฉัย'เลือกตั้ง'เป็นโมฆะหรือไม่

14:38 10 เมษายน 2562 914
'ผู้ตรวจการแผ่นดิน' รอวินิจฉัยรับ - ไม่รับคำร้อง 'เลือกตั้งโมฆะ' หรือไม่ คาดจะพิจารณาแล้วเสร็จก่อน 9 พ.ค.นี้

 

วันนี้( 10 เม.ย.62) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง พิจารณาการเลือกตั้งที่ผ่านมาเข้าข่ายเป็นโมฆะว่า จะต้องดูข้อเท็จจริงก่อนว่า เหตุผลในคำร้องที่ยื่นให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคืออะไร แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ต้องไว้วางใจการทำหน้าที่ของ กกต. เพราะกว่าจะได้มาทำหน้าที่ จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ตามกฏหมาย มีกระบวนการหลายขั้นตอน

 

ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถพิจารณาว่าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง วินิจฉัยให้เป็นโมฆะตามคำร้องหรือไม่นั้น พล.อ.วิทวัส ยืนยันว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะไม่เร่งรัดพิจารณา เพราะต้องฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่คาดว่า จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 พ.ค. ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะประกาศรับรองผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

 

ทั้งนี้ พล.อ.วิทวัส ยังมั่นใจว่า ตามข้อเท็จจริงการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา มีหน่วยเลือกตั้งกว่า 90,000 หน่วย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 600,000 คน ดังนั้นจึงต้องเข้าใจการทำงานของคน 600,000 คนด้วยว่า อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่ โดยคำร้องของผู้ร้องนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร

 

ส่วนข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเลือกตั้งในขณะนี้ พล.อ.วิทวัส มองว่า มีทางออกของกฎหมาย ที่สามารถสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ในบางเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นอำนาจของ กกต. พร้อมขอให้ประชาชนทำใจเป็นกลาง และเชื่อมั่นกลไกของกฎหมายที่จะมีทางออกให้เสมอ

 

พล.อ.วิทวัส ยังเห็นว่า การเลือกตั้งที่จะเป็นโมฆะ จะต้องเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม มีอคติในวิธีการนับคะแนนให้ผู้สมัครรายหนึ่งได้รายใดได้ประโยชน์ และรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ หลายเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องเผชิญความท้าทาย ท่ามกลางการจับตามองของโซเชียล ดังนั้นจะต้องดูว่ากฎหมายให้ทำสิ่งใดได้-ไม่ได้ และทุกองค์กรอิสระ จะต้องทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบ พร้อมยืนยันการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน จะทำหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส กล้าหาญ และปราศจากคติ ซึ่งจะทำให้ประชาชนไว้วางใจ และได้รับความศรัทธาเชื่อมั่นจากประชาชน