76 จังหวัด อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้ากทม.

13:29 10 เมษายน 2562 654
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มายังกระทรวงมหาดไทย

 

วันนี้( 10 เม.ย.62) เช้าวันนี้ ที่บริเวณพระวิหารพระพุทธชินราช  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อัญเชิญคนโทนํ้าอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ จังหวัดพิษณุโลก เคลื่อนขบวนออกจากพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเข้าร่วมขบวนรถอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกพร้อมกับจังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์  ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ไปยังศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จุดรวมพล 1  เพื่อรวมกับขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จังหวัดกำแพงเพชร  ตาก   พิจิตร พิษณุโลก  แพร่  สุโขทัย  อุตรดิตถ์ เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย

 

ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานี  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดอุทัยธานี จากพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี ไปที่ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัด โดยรถยนต์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ที่จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดหนองคาย จากพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย ออกเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย ก่อนจะนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์รวม ที่วัดสุทัศนเทพวราราม สำหรับน้ำอภิเษกของจังหวัดหนองคาย ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สระมุจลินท์ ภายในวัดพระธาตุบังพวน จากนั้นได้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อใสพระคู่บ้านคู่เมือง

 

ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญคนโทน้ำอภิเษก ออกจากพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าแถวส่งทั้งสองฝั่งจากหน้าพระวิหารหลวง จนถึงประตูหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนั้นได้เดินทางไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อไปรวมขบวนกับอีก 13 จังหวัดภาคใต้ เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย

 

ด้านวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ขึ้นรถประจำตำแหน่งขบวนรถออกเดินทางจากวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง  เพื่อเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก่อนจะอัญเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีที่วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร