เปิดผลสำรวจพรรคการเมืองครองใจปชช.

10:56 24 มิถุนายน 2561 1,288
ดุสิตโพลเปิดผลสำรวจพรรคการเมืองครองใจประชาชน ทั้งพรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองใหม่

วันนี้ (24มิ.ย.61) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,105 คน ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2561 เรื่อง “ความสนใจของประชาชนที่มีต่อ “พรรคการเมืองเก่า” กับ “พรรคการเมืองใหม่” ” เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

 

1.3 อันดับพรรคการเมืองเก่า” ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า เพื่อไทยอันดับ 1 ที่ 55.59% รองลงมาคือพรรคประชาธิปัตย์จำนวน 39.89% และ ภูมิใจไมยที่ 4.52% 2.”3อันดับพรรคการเมืองใหม่” ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ณ วันนี้ อันดับ 1 คือ พรรคอนาคตใหม่ที่ 57.51% อันอับ 2 คือพรรคพลังประชารัฐที่ 24.35% และ พลังชาติไทยที่ 18.14% 3.”5อันดับพรรคการเมือง” ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า พรรคเพื่อไทยอันดับ 1 ที่ 55.02% โดยให้เหตุผลว่า เพราะชื่นชอบ เป็นพรรคใหญ่ มีนักการเมืองเก่ง มีชื่อเสียง รองลงมาคืออนาคตใหม่ที่ 34.18% เนื่องจากเป็นพรรคใหม่ เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน อยากเปิดโอกาสให้เข้ามาทำงาน เป็นต้น และอันดับ 3 พรรคประชาธิปัตย์ที่ 33.88% เรื่องจากเห็นว่าเป็นพรรคเก่าแก่มีประสบการณ์ มีผู้สมัครที่น่าสนใจ เลือกพรรคนี้มาโดยตลอด

 

4.ผู้สมัคร ส.ส.ที่สังกัด “พรรคการเมืองเก่า” กับ “พรรคการเมืองใหม่” มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนหรือไม่ ผลปรากฎว่า 54.33% เห็นว่ามีผล เพราะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ชอบคนแต่ไม่ชอบพรรค นโยบายแต่ละพรรคแตกต่างกัน ส่วน 45.67% เห็นว่าเพราะดูที่ตัวบุคคล ประวัติ ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา 5.ในการเลือก ส.ส.ระหว่าง “ตัวผู้สมัคร” กับ “พรรคที่สังกัด” ประชาชนให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากัน คำตอบคือ พอๆกัน ที่ 41.63% รองลงมาที่ 36.92% เห็นว่าตัวผู้สมัครมากกว่า และอีก 21.45% พรรคที่สังกัดมากกว่า