สาดความสนุก สุขสันต์วันสงกรานต์62

10:00 13 เมษายน 2562 1,585
13-15 เมษายนสาดความสนุก สุขสันต์วันปีใหม่ไทยสงกรานต์ 2562

13-15เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของคนไทย'โดยใช้ 'น้ำ' เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เริ่มจากวันที่ 13 เมษายนเรียกว่า 'วันผู้สูงอายุแห่งชาติ'  14 เมษายนวันมหาสงกรานต์และถือว่าเป็นวันครอบครัว 15 เมษายนวันสงกรานต์ 16 เมษายน วันเถลิงศก เริ่มจุลศักราชใหม่ เวลา 19.12 นาที