เผยนางสงกรานต์2562 'ทุงสะเทวี' ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม

09:00 11 เมษายน 2562 1,514
เผยนางสงกรานต์ปี 2562 ทรงนามว่า 'ทุงสะเทวี' ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ