ปรับแผน! จัดกำลังกว่า800คนเข้าพื้นที่เสี่ยงสู้ไฟป่า

14:15 8 เมษายน 2562 464
ทหารบูรณาการร่วมฝ่ายปกครองไฟป่า ปรับแผนใหม่จัดกำลังกว่า 880 คน เข้าพื้นที่เสี่ยงสู้ไฟป่า ทั้งดับไฟ ทำแนวกันไฟ และจับกุมผู้ลักลอบเผา

 

วันนี้( 8 เม.ย.62) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ปรับแผนใหม่สู้ไฟป่า บูรณาการร่วมจัดกำลังจัด 40 ชุด ปฏิบัติการลงพื้นที่ 34 ตำบลเสี่ยง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอทั้งจังหวัด โดยมีกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ,กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 , ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 880 คน จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่จุดความร้อนที่เกิดไฟป่า ที่เป็นป่าภูเขาสูงซึ่งหน่วยดับไฟป่าในหมู่บ้านยังเข้าไม่ถึง 

 

โดยใช้ชุดปฏิบัติการร่วมระดับตำบลเดินเท้าเข้าพื้นที่ดับไฟป่า ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงป้องกันการลักลอบการเผาป่ากำลังพลจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่เสี่ยง และขอรับการสนับสนุน ฮ.จากกองทัพภาคที่ 3 บินดับไฟป่าทางอากาศที่อยู่บริเวณยอดเขาสูงชัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงโทษภัยของการลักลอบเผาป่า และภัยจาก ฝุ่นละอองในอากาศที่แผ่กระจายปกคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอ ค่าฝุ่นละอองเกิดมาตรฐานติดต่อกันมาหลายวัน จากการจัดชุดลงพื้นที่ทำให้จุดที่เกิดไฟป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยมีจุดฮอทสปอร์ทหรือจุดที่เกิดไฟป่า จาก 900 กว่าจุด ลดลงเหลือ 400 กว่าจุด แต่วันนี้จุดที่เกิดไฟลดลงไปมากเหลือเพียง 94 จุดเท่านั้น

 

สำหรับคุณภาพอากาศวันนี้ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง ยังคงเกินเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 วัดได้ 103 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร เมตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 PM 10 วัดได้ 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI อยู่ที่ 213 ไมโครกรัม แม้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แต่ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดลงตามลำดับ