พร้อมสู้ฝุ่น! 'เครื่องดูด PM2.5' ถึงเชียงใหม่แล้ว

10:07 8 เมษายน 2562 480
'เครื่องดูดฝุ่นละอองแบบเคลื่อนที่' ถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วพร้อมสู้ไฟป่า-หมอกควัน ล่าสุดเช้านี้ฝุ่น PM2.5 เริ่มลดลงต่อเนื่อง

 

วันนี้( 8 เม.ย.62) ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกและควันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิจัยอิสระ พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ และทีมงานเครือข่ายเพื่อนเตือนภัย เป็นผู้แทน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นละอองแบบเคลื่อนที่ มามอบให้จังหวัดเชียงใหม่วานนี้( 7 เม.ย.) โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนำมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปติดตั้งที่บริเวณประตูท่าแพซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

เครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 เป็นเครื่องต้นแบบที่ ใช้หลักการหลายวิธีการในเครื่องเดียว เช่น JET VENTURY SCRUBBER ใช้ระบบโอโซนในการฆ่าเชื้อโรค การกรองน้ำเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ในระบบ รวมถึงการล้างระบบกรองแบบย้อนกลับ และการเติมอากาศที่สะอาดด้วยความดันอากาศที่เป็นบวก ซึ่งเป็นการปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมฝุ่น PM 2.5 ลดความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น และรักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียงไว้ในระดับไม่เกินมาตรฐาน หรือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

ขณะการตรวจวัดช่วงเช้าวันนี้เวลา 07.00 น. ค่า PM2.5 และ PM 10 เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังเกินจากค่ามาตรฐาน จุดแรกที่ศูนย์ราชการ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และPM10 มีค่า 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) ส่วนจุดที่สองกลางเมืองเชียงใหม่ ที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และPM10 มีค่า 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) จุดที่สาม บนดอยสุเทพที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง และจุดที่สี่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และPM10 มีค่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3)

 

นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานส่วนจุด hotspot บริเวณภาคเหนือลลดลงไปอย่างมากจะพบว่าจำนวนบริเวณตามตะเข็บชายแดนมากกว่า ลมที่ระดับ 2,500 ฟุตยังเป็นลมใต้และลมตะวันตกที่แรงขึ้นเป็นแนวลมสอบ(ลมที่สองทิศทางรวมกัน) ที่พม่าและลาว (เหนือประเทศไทย) ลมที่ระดับ 10 กม ยังคงเป็นลมกรดที่เป็นแนวโค้งผ่านภาคเหนือ ที่ช่วยพาฝุ่นทะลุผ่านบรรยากาศออกไป ภาคอื่นๆมีฝนตก ยกเว้นภาคเหนือ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกบางแห่ง