ป.ป.ส.ขอให้ผู้ใช้ประโยชน์จากกัญชายื่นขอภายใน19พ.ค.นี้

19:40 6 เมษายน 2562 437
ป.ป.ส.ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และศึกษาวิจัยยื่นขอดำเนินการกฎหมายภายในวันที่ 19 พ.ค. 62

วันนี้ ( 6 เม.ย. 62 )นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ขณะนี้ประเด็นเรื่องกัญชากำลังได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง และเกิดเป็นกระแสต่างๆ ซึ่งบางส่วนก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องบางส่วนก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

 

เลขาฯ ป.ป.ส. ย้ำว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองหรือเสพ หากไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมาย บุคคลหรือองค์กรที่จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัย จำเป็นต้องมีลักษณะตามกฎหมาย รวมทั้งมีการขอและได้รับอนุญาตจากเลขาธิการอย.

 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้วเท่านั้นจึงขอความร่วมมือให้บุคคลหรือองค์กรที่ต้องการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยได้ยื่นขออนุญาตหรือแจ้งการมีไว้ในครอบครองภายใน 90 วัน ซึ่งนับจากวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คือจะสิ้นสุดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นี้ ไม่เช่นนั้นหากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตรวจพบและไม่ทำการบังคับใช้กฎหมายก็จะมีความผิดเสียเอง

 

โดยในกรุงเทพมหานครยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่างจังหวัดยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 กด 3 และ อย.1556 กด 3 ในวันและเวลาราชการ