รู้รักษ์ทะเลอ่าวบ้านดอน ด้วยกิจกรรมจับหอยมือเปล่า | SOS (Save Our Seas )

10:32 6 เมษายน 2562 1,361
รู้รักษ์ทะเลอ่าวบ้านดอน ด้วยกิจกรรมจับหอยมือเปล่า | SOS (Save Our Seas ) | 06/04/62

 

ไปชมกิจกกรรมเชิงอนุรักษ์ที่สามารถทำได้ง่ายๆ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทะเล โดยเฉพาะบริเวณอ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี ด้วยมือของตัวเอง