ทางออกแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

19:50 5 เมษายน 2562 401
ทางออกแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ ท้องถิ่นเสนอให้มีการปรับแผนปลูกพืชเชิงเดี่ยว หาองค์ความรู้ให้ชาวบ้านปลูกพืชยืนต้นทดแทน และการทำเกษตรแบบยั่งยืน

 

แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงจุดฮอตสปอตความร้อนสีแดง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่มีทั้งหมด 75 จุด ซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานนี้ 35 จุด โดยอำเภอเชียงดาว พบมากสุด 18 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ตำบลเมืองนะ และจุดความร้อนยังคงอยู่ในดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ รองลงมาคืออำเภอแม่แจ่ม 10 จุด

 

ข้อมูลจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า พื้นที่เกิดจุดความร้อน แบ่งเป็น3 อันดับ คือ อันดับ1 เกิดในเขตป่าอนุรักษ์ อันดับ 2 เขตป่าสงวน และอันดับ 3 พื้นที่การเกษตร สำหรับพื้นที่เสี่ยงในการเผา เบื้องต้น เกิดจากการเผาซ้ำซาก ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการหาข้อเท็จจริงของการเผาให้ได้ ว่าเกิดจากอะไร แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาเดิมคือ ลักลอบล่าสัตว์และบางส่วนเผาพื้นที่การเกษตร

 

โดยมาตรการที่ทางจังหวัดเร่งทำขณะนี้ คือ กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกภาคส่วน ในการจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจยับยั้งการเกิดไฟป่า 64 ชุด ใน 84 ตำบล จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการเพิ่มชุดเจ้าที่เฉพาะกิจยับยั้งไฟป่า ที่ อ.แม่แเจ่ม เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ของทางจังหวัดเชียงใหม่

 

ขณะที่มาตรการระยะยาว ทางจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำกลุ่มชาวบ้านที่ทำการเผา มาอบรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเผาป่า รวมถึงประชุมพูดคุย สภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกื้อหนุนต่อพื้นที่การทำเกษตรแบบยั่งยืนในอนาคต โดยจะมีการพูดคุยกับชาวบ้านในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาจต้องปรับเปลี่ยน ส่งเสริมการปลูกพืชยืนต้นแทน ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญและท้าทายของทางจังหวัดเชียงใหม่

 

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระยะยาว คือ ต้องทำให้คนอยู่กับป่าให้ได้ โดยรัฐได้มีการแก้กฎหมาย 5 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับไม้คุณค่า การดูแลป่า และ คนอยู่กับป่า รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ป่าให้ประชาชนได้ทำกิน แต่ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลผืนป่าทดแทน เปลี่ยนวิธีคิดให้รักผืนป่าให้ได้ หากมีการเผาป่า ไม่ดูแลป่า ก็ต้องถูกให้ออกจากพื้นที่

 

ขณะที่ปัญหาหมอกควันข้ามแดน จากประเทศเพื่อนบ้าน ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกฝ่ายอย่ากังวล รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพูดคุยมาอย่างต่อเนื่องในระดับอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย ตั้งเป้าปี 2020 หมอกควันทุกประเทศต้องเป็นศูนย์