เชียงใหม่ พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น 75 จุด อ.เชียงดาว มากสุด!

14:35 5 เมษายน 2562 427
จุดความร้อนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบ 446 จุด โดย จ.เชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 75 จุด จากเมื่อวาน ที่มี 35 จุด โดยพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุดอยู่ที่ อ.เชียงดาว ใน ต.เมืองนะ 18 จุด

 

วันนี้ (5 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงาน จุด Hotspot หรือ จุดความร้อนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า มี 446 จุด โดยจ.เชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 75 จุด จากเมื่อวาน ที่มี 35 จุด โดยพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุดอยู่ที่ อ.เชียงดาว ใน ต.เมืองนะ 18 จุด ซึ่งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ รองลงมาคือ อ.แม่แจ่ม 10 จุด

 

ทั้งนี้ ทาง จ.เชียงใหม่ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกภาคส่วน ในการจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจยับยั้งการเกิดไฟป่า 64 ชุด ใน 84 ตำบล โดยจะมีการเพิ่มชุดเจ้าที่ ที่ อ.แม่แเจ่มเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ของทางจังหวัด

 

เบื้องต้น พื้นที่เกิดจุดความร้อน เกิดในป่าสงวนไม่ใช่พื้นที่การเกษตร ซึ่ง วันนี้จะมีการส่งอุปกรณ์ดับไฟป่าเพิ่มเติมใน อ.เชียงดาว และ อ.พร้าว รวมถึงการนำ ลูกบอลดับเพลิง300 ลูกมาแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่

 

สำหรับพื้นที่เสี่ยงในการเผา เกิดจากการเผาซ้ำซาก ทางจังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่ต้องหาข้อเท็จจริงของการเผาให้ได้ ว่าเกิดจากอะไร แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาเดิม คือ ลักลอบล่าสัตว์ และบางส่วนเผาพื้นที่การเกษตร โดยจะต้องนำกลุ่มชาวบ้านที่ทำการเผา มาอบรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งอาจต้องมีการพูดคุยสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกื้อหนุนต่อพื้นที่การทำเกษตรแบบยั่งยืน โดยจะมีการพูดคุยกับชาวบ้านในการปลูกพืชเชิงเดียว อาจต้องปรับเปลี่ยน ส่งเสริมการปลูกพืชยืนต้นแทน