เลือกตั้ง 2562 : ชำแหละคะแนน 6 หน่วย 5 เขต 5 จังหวัด

11:14 5 เมษายน 2562 971
ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้จัดการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ใน 5 เขต รวม 5 จังหวัด พร้อมทั้งให้นับคะแนนใหม่ 2 หน่วยในจังหวัดขอนแก่น ผลคะแนนเดิมในแต่ละเขตเป็นอย่างไร

 

มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 3 เมษายน 2562 ให้จัดการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ยโสธร ลำปาง พิษณุโลก และ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังสั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 2 หน่วยในเขต 3 จังหวัดขอนแก่น และสั่งยุติเรื่อง 4 หน่วย

 

ชำแหละผลคะแนนทั้ง 6 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 เขต 5 จังหวัด พบว่า เป็นพื้นที่ที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้รับชัยชนะ 3 เขต และผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ได้รับชัยชนะ 2 เขต จำแนกได้เป็น

 

1.จังหวัดลำปาง 2 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และหน่วยที่ 3 โดยนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ จากพรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนสูงสุด 42,984 เสียง นายวัฒนา สิทธิวัง จากพลังประชารัฐ 30,368 เสียง

 

2.จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตนี้มีผู้สมัครรวม 30 ราย โดยนายบุญแก้ว สมวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 50,584 เสียง นายรณฤทธิชัย คานเขต จากพลังประชารัฐ 14,292 เสียง

 

3.จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 โดยนางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนสูงสุด 37,011 เสียง นายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล จากประชาธิปัตย์ 15,119 เสียง

 

4.จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 โดยนายนพพล เหลืองทองนารา ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนสูงสุด 32,965 เสียง จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์ ดอนคุ้มไพร จากพลังประชารัฐ 27,603 เสียง

 

5.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โดย น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้รับคะแนนสูงสุด 27,489 เสียง ไล่เลี่ยกับนายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส จากพรรคเพื่อไทย 23,912 เสียง

 

ทั้งนี้ คะแนนเสียงทั้ง 6 หน่วย 5 เขต ส่วนใหญ่คะแนนเสียงไล่เลียกันในลำดับที่ 2 และ 3 ขณะที่เหตุผลในการนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย และเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 เขต 5 จังหวัด คือ ผลคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ และบัตรเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นหลังวันที่ 15 เมษายน และต้องประกาศผลทางการให้ทัน 9 พฤษภาคม 2562