สธ.กำชับ รพ.ใน 8 จว.เหนือจัดห้องปลอดฝุ่นให้ผู้ป่วย

17:21 4 เมษายน 2562 361
กระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลทุกแห่งใน 8 จังหวัดภาคเหนือ จัดเตรียมห้องสะอาดสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จัดคลินิกเฉพาะดูแลผู้ป่วย

 

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีทั้งหมด 538 แห่ง จัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) พร้อมรองรับผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง จัดคลินิกเฉพาะดูแลผู้ป่วย ให้ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และ อสม. เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบสุขภาพ

 

ขณะที่ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังมีแนวโน้มที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคทางเดินหายใจ และหัวใจ

 

สำหรับการจัดทำห้องสะอาดปลอดฝุ่น (Clean Room) นั้น ใช้เป็นพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ได้เข้าไปนั่งพักลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยเฉพาะผู้ป่วยและญาติที่รอเข้ารับการรักษา แต่ไม่ได้เปิดให้พักในเวลากลางคืน ทั้งนี้ได้แนะนำหลักการจัดห้องปลอดฝุ่นเสนอที่ประชุมจังหวัดที่ประสบปัญหาฝุ่นควัน เพื่อการจัดห้องปลอดฝุ่นเพิ่มในสถานที่ราชการตามชุมชน

 

และประชาชนพื้นที่เสี่ยง หากเป็นห้องธรรมดาสามารถจัดห้องปลอดฝุ่นในบ้านได้ โดยหากไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกห้องที่มีประตูหน้าต่างน้อยที่สุด และต้องปิดให้มิดชิดทำความสะอาดห้องอยู่เสมอ โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

 

ส่วนห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ควรตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองทุกเดือน ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง หากสถานการณ์ฝุ่นควันดีขึ้นจึงค่อยเปิดห้องระบายอากาศ