ฝนโปรยเชียงใหม่ แต่ฝุ่นยังคลุ้งไม่พ้นระดับสีแดง

10:27 4 เมษายน 2562 407
ฝนโปรยเชียงใหม่แต่ค่า 'ฝุ่นละออง PM 2.5' ยังไม่พ้นระดับสีแดง จนท.เร่งฉีดน้ำชะล้างต่อเนื่อง

 

วันนี้( 4 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานช่วงเย็นที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ท้องฟ้าเริ่มโปร่ง มีก้อนเมฆของกลุ่มฝนเริ่มเกาะตัว แต่ฝนไปตกทางอำเภอทางเหนือ และอำเภอสะเมิง ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เริ่มลดลงไปตามลำดับ เพราะกระแสลมที่พัดแรงช่วงสั้นๆ ช่วยให้สลายลงไปได้บาง ร่วมไปถึงจุด hotspots ที่เมื่อวานนี้(3 เม.ย.)จะพบเห็นเป็นจำนวนมากจนเช้านี้ตรวจสอบ 07.00 น. จุดสีแดงได้ลดหายไปจำนวนมาก โดยเฉพาะทางอำเภตอนเหนือติดกับอำเภอแม่ฮองสอน อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานยังเดินหน้าทำความชุ่มชื้นในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ย่านเสรษฐกิจ จุดหนาแน่นของการเดินทางต่างๆ รวมไปถึงสนามบินเชียงใหม่ ที่ระดมรถฉีดพ่นน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นมากที่สุด 

 

ขณะที่นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  เชียงใหม่ ได้เพิ่มเป้าหมายการปฏิบัติงานจาก 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล 1 ชุมชน เนื่องจากได้รับการสนับสนุน รถน้ำและรถพ่นละอองน้ำจาก

 

ส่วนกลาง (สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน) เพิ่มอีก 4 คัน เป็น รวมจำนวน 10 คันออกปฎิบัติไปตามสถานที่เป้าหมายและจัดเป็นขบวนออกฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นไปทั่วเมืองเชียงใหม่ เน้นไปที่สถานศึกษาที่มีการเปิดเรียนซัมเมอร์ในขณะนี้ อาทิโรงเรียนดาราวิทยาลัย , โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย(แผนกประถม) ในโรงเรียนใช้รถพ่นละอองน้ำจอดประจำ โรงเรียนละ 1 คัน เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง และโรงพยาบาล : โรงพยาบาลนครพิงค์ , โรงพยาบาลแม๊คคอมิค อักทั้งย่านชุมชน ตลาดสันป่าข่อย ,ตลาดวโรรส ,ตลาดหน้าค่าย ป.พัน 7 แม่ริมโดยปฏิบัติการใช้รถน้ำจำนวน 10 คันรถ จำนวน 30 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 156,000 ลิตร สถานีสูบน้ำเชิงสะพานนวรัฐ เติมน้ำให้หน่วยราชการอื่นรวม 16 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 96,000 ลิตรรวมยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 - 3 เมษายน 2562 จำนวน 342 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 2,028,000 ลิตร สถานีสูบน้ำเชิงสะพานนวรัฐเติมน้ำให้หน่วยราชการอื่นรวม 102 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 612,000 ลิตร  

 

ส่วนเช้านี้เวลา 07.00 น.การตรวจวัดค่าพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 167 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

พื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

พื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและพื้นที่ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ