‘บิ๊กตู่’ ยอมรับมีกลุ่มบิดเบือนข่าวโซเชียลฯ

19:01 1 เมษายน 2562 526
นายกรัฐมนตรีส่งสารถึงคนไทย ยอมรับมีกลุ่มบิดเบือนข่าวสารโซเชียลมีเดีย จ้องสร้างความไม่สงบในบ้านเมือง

วันนี้ (1เม.ย.62) พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่สารของนายกรัฐมนตรี ว่า 1 เม.ย. 62 สถานการณ์ในบ้านเมืองเราขณะนี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถดำรงวิถีชีวิต ประกอบอาชีพ ทำมาหากินได้อย่างเป็นปกติสุข แต่ยังคงมีผู้ไม่หวังดี บางคน บางกลุ่ม ได้พยายามบิดเบือนข่าวสารข้อเท็จจริง ในหลายๆ ประเด็น มีการใช้โซเชียลมีเดียและใช้บุคคลบางกลุ่ม เข้ามาปลูกฝังแนวคิดที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อมุ่งหวังให้บ้านเมือง เกิดความไม่สงบ และบ่อนทำลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

ทั้งนี้ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบสถานการณ์มาโดยต่อเนื่อง และได้บังคับใช้กฎหมายปกติอย่างเคร่งครัด โดยให้กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการไป มิได้ใช้อำนาจพิเศษมาดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ผู้ปกครองควรต้องเอาใจใส่ลูกหลานของตนและบุคคลใกล้ชิด ครูอาจารย์ควรต้องอบรมบ่มนิสัย ดูแลลูกศิษย์อย่างเข้าถึง ข้าราชการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว สิ่งสำคัญคือ การรับรู้ข่าวสาร จะต้องมีการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล ศึกษาให้ดี หากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันปกป้องบ้านเมืองไม่ให้สั่นคลอน หรือกลับไปสู่ความวุ่นวายได้ ประเทศชาติจะไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง อย่างมั่นคงและยั่งยืน