น้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำสำคัญ

13:30 30 มีนาคม 2562 481
ในวันที่ 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

 

ในวันที่ 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีครั้งนี้ มีอยู่ 2 ส่วนคือ น้ำสรงมุรธาภิเษก และ น้ำอภิเษก โดยนำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยทั่วประเทศ