เกาะหัวใจ แห่งทะเลตรัง

11:09 30 มีนาคม 2562 2,049
SOS (Save Our Seas ) : เกาะหัวใจ แห่งทะเลตรัง

 

SOS (Save Our Seas) รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน จะพาไปชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวธรรมาติ ที่เป็นดอกผลของการทำงานด้านการอนุรักษ์ ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านน้ำราบ องกันตัง จ.ตรัง จนสามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยว ควบคู่กับการประมงพื้นบ้าน