ซีพี มอบกระบือให้เกษตรกรโครงการ 'ฟาร์มกระบือทันสมัย' | ปนัดดา Story

17:09 29 มีนาคม 2562 664
ซีพี มอบกระบือให้เกษตรกรโครงการ 'ฟาร์มกระบือทันสมัย' | ปนัดดา Story (27/03/62)

 

ดูความร่วมมือกันระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สานต่อโครงการ “ฟาร์มกระบือทันสมัย” หรือ Buffalo Modern Farm โครงการที่สร้างรายได้และพัฒนาการเลี้ยงกระบือให้ก้าวไปสู่การเลี้ยงอย่างมีระบบ