โครงการไถ่ชีวิตกระบือ โครงการ'ฟาร์มกระบือทันสมัย' | ปนัดดา Story

17:05 29 มีนาคม 2562 608
โครงการไถ่ชีวิตกระบือ โครงการ'ฟาร์มกระบือทันสมัย' | ปนัดดา Story (26/03/62)

 

ไปชมโครงการ“ฟาร์มกระบือทันสมัย” โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาการเลี้ยงกระบือ