งานเเข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ครั้งที่11 พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติ

18:54 23 มิถุนายน 2561 2,512
เป็นปีที่ 11 แล้วสำหรับการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น

เป็นปีที่ 11 แล้วสำหรับการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น