ประเด็นมุมมองต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย | คนหลังข่าว

11:24 28 มีนาคม 2562 753
ประเด็นมุมมองต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย | คนหลังข่าว (28/03/62)

 

ประเด็นมุมมองต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย | คนหลังข่าว (28/03/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  หลังได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.