เลือกตั้ง 2562 : กกต.แจงบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์นับไม่ได้มาสาย

19:36 26 มีนาคม 2562 367
เลือกตั้ง 2562 : กกต.แพร่เอกสารมติวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์นับคะแนนไม่ได้ เหตุเลยเวลาและประกาศผล ตั้งกก.สอบใน 7 วัน

วันนี้ ( 26 มี.ค. 62 ) คณะกรรมการเลือกตั้งได้เผยแพร่เอกสารข่าวมติวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์  โดยระบุว่าในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งวันนี้ ได้พิจารณากรณีถุงเมล์ที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มาไม่ทันการคัดแยกและไม่ทันการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

 

จึงมีมติว่า บัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่สามารถ นำมานับคะแนนได้เพราะการนับคะแนนณ.ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแต่ละเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วและได้มีการประกาศผลการนับคะแนนแล้วด้วย พร้อมทั้งให้สำนักงานกกต.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นและรายงานผลให้ กกต.พิจารณาภายใน 7 วัน