เลือกตั้ง 2562 : เขตเลือกตั้งที่1พร้อมรองรับปชช.

07:35 24 มีนาคม 2562 219
หน่วยเลือกตั้ง 4 - 8 แขวงวัดเทพศิรินทร์ของเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร พร้อมรองรับประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

วันนี้( 24 มี.ค.62)  บรรยากาศการเลือกตั้งในโรงอาหาร โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 4 - 8 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ของเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 05.00 น.ที่ผ่านมา กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้รับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง มาจากสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อจัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลา 08.00 น. ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่วนมากจะเป็นครูและอาจารย์ของโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์แห่งนี้

 

โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ มีรายชื่อบุคคลสำคัญในการใช้สิทธิเลือกตั้งหลายคนค่ะ หนึ่งในนั้นก็คือ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้ให้ข้อมูลว่าจะเดินทางมาใช้สิทธิ ในช่วงเวลาใด

 

สำหรับเขตเลือกตั้ง ที่1 ครอบคลุมพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงค์ เขตพระนคร เขตดุสิต(ยกเว้นแขวงนครไชยศรี) ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น จำนวน 183 หน่วย ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ 5 หน่วยเลือกตั้ง