16 เม.ย.ขึ้นค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยาย เก็บสูงสุด 65 บาท

17:41 23 มีนาคม 2562 704
หลังจากที่ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้เปิดให้ใช้บริการฟรีตั้งแต่ปลายปี 2561 ตอนนี้กรุงเทพมหานครจึงประกาศการเก็บอัตราค่าโดยสารส่วนต่อขยายซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ คิดอัตราค่าโดยสาร

 

หลังจากที่ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้เปิดให้ใช้บริการฟรีตั้งแต่ปลายปี 2561 ตอนนี้กรุงเทพมหานครจึงประกาศการเก็บอัตราค่าโดยสารส่วนต่อขยายซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ คิดอัตราค่าโดยสาร เริ่มต้น 15 บาท และต่อไปคิดค่าโดยสารสถานีละ 1 บาท ไปจนถึงสูงสุด 21 บาท ส่งผลให้ค่าโดยสารรวมของผู้ใช้บริการสายสีเขียวทั้งเส้นทางเป็น 65 บาท