เลือกตั้ง 2562 : เปิดปูมย้อนหลังคนไทยใช้สิทธิลต.แค่ไหน

16:04 22 มีนาคม 2562 563
เปิดสถิติเลือกตั้งปี 2550/2554 คนไทยตื่นตัวแค่ไหน ก่อนจะมีเลือกตั้งครั้งใหม่ 24 มี.ค.นี้

 

นับเวลาถอยหลังประเทศไทยก็กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว นั่นก็คือ 'การเลือกตั้ง' ครั้งใหม่ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ และขณะนี้หลายพรรคกลางเมืองก็ได้หาเสียงและดีเบตกันอย่างร้อนแรง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนติดตามและเกาะติดให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างล้นหลาม

 

วันนี้ TNN ช่อง 16 จะพาทุกคนย้อนอดีตไปดูข้อมูลและสถิติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างปี 2550 และ ปี2554 กันว่าเป็นอย่างไรกัน เริ่มจาก

 

วันเลือกตั้ง

 

-ปี 2550 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550

-ปี 2554 จัดขึ้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2554

 

จำนวนผู้สมัคร แบบบัญชีรายชื่อ/สัดส่วน 

 

-  ปี 2550 มีจำนวน1,260 คน  

- ปี 2554 มีจำนวน1,410  คน

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 150 คน 

 

จำนวนผู้สมัคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

-  ปี 2550 มีจำนวน3,894 คน

- ปี 2554 มีจำนวน2,422 คน

สัดส่วน : ลดลง 1,472 คน 

 

จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ/สัดส่วน 

 

-  ปี 2550 มีจำนวน80 คน 

-  ปี 2554 มีจำนวน125 คน

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 45 คน 

 

จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

-  ปี 2550 มีจำนวน400 คน 

-  ปี 2554 มีจำนวน375 คน

สัดส่วน : ลดลง 25 คน 

 

พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร แบบบัญชีรายชื่อ/สัดส่วน 

 

- ปี 2550 มีจำนวน31 พรรค

- ปี 2554 มีจำนวน40 พรรค

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 9 พรรค 

 

พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 


- ปี 2550 มีจำนวน39 พรรค

- ปี 2554 มีจำนวน34 พรรค

สัดส่วน : ลดลง 5 พรรค 

 

ที่เลือกตั้งกลางนอกราชอาณาจักร 

 

- ปี 2550 มีจำนวน90 แห่ง 

- ปี 2554 มีจำนวน91 แห่ง 

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

 

ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

 

-ปี 2550 มีจำนวน144 แห่ง (กรุงเทพฯ 50 แห่ง) 

- ปี 2554 มีจำนวน154 แห่ง (กรุงเทพฯ 50 แห่ง) 

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 10 แห่ง 

 

 

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

 

- ปี 2550 มีจำนวน927 แห่ง (กรุงเทพฯ 50 แห่ง) 

- ปี 2554 มีจำนวน403 แห่ง (กรุงเทพฯ 50 แห่ง) 

สัดส่วน : ลดลง 524 แห่ง 

 

จำนวนเขตเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

- ปี 2550 มีจำนวน157 เขต 

- ปี 2554 มีจำนวน375 เขต 

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 218 แห่ง 

 

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 

 

- ปี 2550 มีจำนวน88,500 หน่วย 

- ปี 2554 มีจำนวน90,854 หน่วย 

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 2,354 หน่วย 

 

จำนวนราษฎร 

 

- ปี 2550 มีจำนวน62,828,706 คน 

- ปี 2554 มีจำนวน63,878,267 คน 

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 1,049,561 คน 

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

- ปี 2550 มีจำนวน44,002,593 คน 

- ปี 2554 มีจำนวน46,939,549 คน 

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 2,936,956 คน 

 

 

จำนวน ส.ส. หนึ่งคนต่อจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 

 

- ปี 2550 มีจำนวน157,071 คน 

- ปี 2554 มีจำนวน170,342 คน 

สัดส่วน : เพิ่มขึ้น 13,271 คน 

 

 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร 

 

- ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ปี 2550 มีจำนวน 80,161 คน 

ปี 2554 มีจำนวน 146,133 คน 

สัดส่วน :  เพิ่มขึ้น 65,972 คน 

 

- ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ปี 2550 มีจำนวน 58,807 คน (73.36%) 

ปี 2554 มีจำนวน 76,615 คน (52.43%) 

สัดส่วน :  ลดลง 20.93% 

 

 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัด 

 

- ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ปี 2550 มีจำนวน2,095,410 คน 

ปี 2554 มีจำนวน2,647,330 คน 

สัดส่วน :  เพิ่มขึ้น 551,920 คน 

 

- ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ปี 2550 มีจำนวน1,831,351 คน (87.40%)  

ปี 2554 มีจำนวน1,473,660 คน (55.67%) 

สัดส่วน :  ลดลง 31.73% 

 

 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง 

 

- ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

ปี 2550 มีจำนวน   (ไม่มีข้อมูล)

ปี 2554 มีจำนวน223,204 คน 

สัดส่วน :  -

 

 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

ปี 2550 มีจำนวน  1,124,065 คน 

ปี 2554 มีจำนวน198,923 คน (89.12%) 

สัดส่วน :  ลดลง 925,142 คน 

 

 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ/สัดส่วน 

 

ปี 2550 มีจำนวน  32,792,246 คน (74.52%) 

ปี 2554 มีจำนวน35,220,208 คน (75.03%) 

สัดส่วน :  เพิ่มขึ้น 0.51% 

 


- บัตรเสีย

 

ปี 2550 มีจำนวน  1,823,436 ใบ (5.56%) 

ปี 2554 มีจำนวน1,726,768 ใบ (4.90%) 

สัดส่วน :  ลดลง 0.66% 

 


- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

 

ปี 2550 มีจำนวน  935,306 ใบ (2.85%) 

ปี 2554 มีจำนวน958,213 ใบ (2.72%) 

สัดส่วน :  ลดลง 0.13% 

 

 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

ปี 2550 มีจำนวน  32,775,868 คน (74.49%) 

ปี 2554 มีจำนวน35,220,377 คน (75.03%) 

สัดส่วน :  เพิ่มขึ้น 0.54% 

 

- บัตรเสีย

 

ปี 2550 มีจำนวน  837,775 ใบ (2.56%) 

ปี 2554 มีจำนวน2,040,261 ใบ (5.79%) 

สัดส่วน :  เพิ่มขึ้น 3.23% 

 

- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

 

ปี 2550 มีจำนวน  1,499,707 ใบ (4.58%) 

ปี 2554 มีจำนวน1,419,148 ใบ (4.03%) 

สัดส่วน :  ลดลง 0.55% 

 

 

ท้ายที่สุดแล้วเรามาดูกันมาสถิติปีนี้จะเป็นอย่างไร หลังจากคนไทยไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งมานานเกือบ 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2554

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

-สถิติการเลือกตั้งปี 2550

 

-สถิติการเลือกตั้งปี 2554