เครือซีพี ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ จ.ศรีสะเกษ | ปนัดดา Story

13:52 22 มีนาคม 2562 621
เครือซีพี ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ จ.ศรีสะเกษ | ปนัดดา Story (19/03/62)

 

ปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในหลายๆพื้นที่ผู้สูงอายุขาดการดูแล วันนี้ ปนัดดาสตอรี่ จะพาไปที่จังหวัดศรีสะเกษ ไปดูความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือให้ความดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ในจังหวัดศรีสะเกษ