เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ | ปนัดดา Story

13:30 22 มีนาคม 2562 453
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ | ปนัดดา Story (18/03/62)

 

ไปชมโครงการดีดีที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีดีคือสู่สังคม เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ช่วยให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นด้ายการดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้