ชวนชม! ดวงจันทร์เต็มดวงในวันวสันตวิษุวัต

14:57 21 มีนาคม 2562 624
สดร. ชวนชมดวงจันทร์เต็มดวงวันวสันตวิษุวัต ค่ำคืนที่กลางวันกับกลางคืนยาวนานเท่ากัน

 

วันนี้( 21 มี.ค.62) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. ชวนชมดวงจันทร์ "วสันตวิษุวัต" กลางวันยาวเท่ากลางคืน และเป็นคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวง มีระยะทางใกล้โลก ประมาณ 360,761 กิโลเมตร

 

สดร. กำหนดจัดกิจกรรม “ชมดวงจันทร์เต็มดวงคืนวันวสันตวิษุวัต” ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. โดยมีจุดสังเกตการณ์หลัก 3 แห่ง ได้แก่ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ทั้งนี้ ในรอบ 1 ปีมีปรากฏการณ์สำคัญเกี่ยวกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ คือ 1.วันวสันตวิษุวัต ,2.วันครีษมายัน (ครีดสะ-มา-ยัน) ปีนี้ตรงกับ 21 มิถุนายน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ช่วงกลางวันจึงยาวสุดในรอบปี , 3.วันศารทวิษุวัต  ปีนี้ตรงกับ 23 กันยายน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทิศตะวันตกพอดี ทำให้กลางวันเท่ากับกลางคืนพอดี , 4.วันเหมายัน ตรงกับ 22 ธันวาคม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ทำให้ช่วงกลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวสุดในรอบปี