เลือกตั้ง 2562 : กกต.สาธิตวิธีใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

13:44 21 มีนาคม 2562 348
เลือกตั้ง 2562 : กกต.สาธิตวิธีใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เตือนห้ามเซลฟี่-ถ่ายภาพในคูหา ระบุหากใครอยากปั้มนิ้วแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

วันนี้ (21มี.ค.62) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. สาธิตวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ โดยเริ่มจากการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ลงนามรับรองบนต้นขั้วบัตร หรือหากผู้ใช้สิทธิรายใด ไม่สามารถลงนามได้ หรือประสงค์จะใช้วิธีปั้มนิ้วหัวแม่มือขวา ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ เมื่อเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะจะพับบัตรลงคะแนนมาให้ผู้มาใช้สิทธิ โดยผู้มีสิทธิจะต้องนำบัตรเข้าไปกาภายในคูหา และกากบาทลงในช่องลงคะแนน เพียงหมายเลขเดียว ครั้งเดียว ห้ามเซลฟี่ตนเองภายในหน่วยเลือกตั้ง และห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพราะมีความผิดทางอาญา เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้น ให้ผู้ใช้สิทธิ พับบัตร และนำไปหย่อนที่หีบเลือกตั้ง

 

สำหรับการนับคะแนน เมื่อถึงเวลา 17.00 น. ที่ปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ใช้สิทธิที่ยังอยู่ในหน่วยเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิได้ เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จะสรุปจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป และจำนวนบัตรเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้นได้รับ ซึ่งบัตรที่เหลือทุกหน่วย ก่อนนับคะแนนจะถูกทำลายทิ้ง โดยจะติดประกาศจำนวนไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ ด้วย

 

สำหรับขั้นตอนการนับคะแนน จะมีคณะกรรมการนับคะแนนประจำหน่วย 4 คน ได้แก่ ผู้คลี่บัตร ,ผู้ขานคะแนน ,ผู้บันทึกคะแนน และผู้ที่เจาะบัตรที่นับคะแนนไปแล้ว โดยระหว่างการนับคะแนน ประชาชนที่สังเกตการณ์สามารถทักท้วงผลการนับคะแนนได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้กรอกแบบฟอร์มไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อสามารถขอสำเนาไปร้องเรียนต่อกกต. ได้ และการลงคะแนนให้แก่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือพรรคถูกยุบ จะถูกนับเป็นบัตรเสีย

 

ทั้งนี้ หากพบว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ไม่สัมพันธ์พันธ์ ก็จะมีการลงเรื่องให้กกต.พิจารณา ให้นับใหม่ หรือจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จะไม่มีการนับคะแนนซ้ำรอบที่ 2 เนื่องจาก ขณะนั้นฟ้ามืดแล้วโดย คะแนนจากแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จะถูกส่งมายังสำนักงานกกต. เพื่อประมวลผลรายงานแบบเรียลไทม์ และจะแสดงผลคะแนนจนไม่เกินร้อยละ 95 ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้น ซึ่งคะแนนแบบทางการ แต่ละเขตเลือกตั้งจะส่งมายังสำนักงานกกต. แบบเอกสารเท่านั้น