ราคาทองคงที่ รูปพรรณขายออก20,100บาท

09:37 20 มีนาคม 2562 628
ราคาทองคำคงที่ ทองคำแท่งขายออก 19,600 บาท รูปพรรณขายออก 20,100 บาท

 

วันนี้( 20 มี.ค.62 ) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 19,500.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 19,600.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 19,147.08 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 20,100.00 บาท

 

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง