เลือกตั้ง 2562 : 5 ปัจจัยที่เลือกตั้งล่วงหน้าส่อโมฆะ

18:06 19 มีนาคม 2562 458
เลือกตั้ง 2562 : เปิด 5 ปัจจัยที่การเลือกตั้งล่วงหน้าส่อโมฆะ หลังพบเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมาก

จากผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าที่ล้นหลามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานว่าทั่วประเทศ สูงถึง ร้อยละ 86.98 อาการตื่นตัวอาจจะมาจาก การเว้นว่างการเลือกตั้งมานานกว่า 5 ปี นับ ตั้งแต่ปี 2557 ที่การเลือกตั้งครั้งนั้น ต้องตกเป็นโมฆะ จนมีการเลือกตั้งอีกครั้งใปนปี 2554 แต่ปัญหาในการเลือกตั้งล่วงหน้าของกกต.มีเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมาก ประกอบด้วย


1.การติดชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองไม่ตรงกับเขตเลือกตั้ง

2.แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังให้ประชาชนลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง

3.ไม่มีอุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิเลือกตั้ง

4.บางเขตเลือกตั้งไม่มีรายชื่อผู้สมัคร สส. ติดประกาศให้ประชาชนตรวจสอบก่อน ส่งผลให้กาบัตรไม่ตรงเจตนารมณ์

5.ใช้ลังกระดาษแทนคูหาเลือกตั้ง เช่น ที่มาเลเซีย เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก่อนหน้านี้ 

 

กกต. เองก็ออกมายอมรับข้อผิดพลาด แต่ปัญหาอาจจะไม่ได้จบลงตรงที่การยอมรับผิด หรือการรับปากว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากปลายทางของปัญหานี้ อาจนำไปสู่การแก้ของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือที่เรียกว่า "เลือกตั้งโมฆะ" ซึ่งที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมาแล้ว 2 ครั้ง


เริ่มกันครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อปี 2549 เวลานั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ว่าการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 การตั้งคูหาแบบใหม่ของกกต.ในเวลานั้น มีผลให้การลงคะแนนของประชาชนไม่เป็นไปโดยลับหรือไม่ สุดท้ายศาลรธน. มีมติ 8 ต่อ 6 ชี้ว่ากระบวนการเลือกตั้งและการหันคูหามิชอบ พร้อมสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่


ส่วนครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557  ประเด็นที่มีผลให้การเลือกตั้งครั้งนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ คือ การไม่จัดการเลือกตั้ง ให้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจะว่าไปแล้วเป็นเหตุผลที่แตกต่างออกไปจากปี 2549
 

เมื่อดูจากคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีมติให้การเลือกตั้ง ใน 2 ครั้งดังกล่าวเป็นโมฆะ แม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่อยู่ภายใต้ 2 หลักการของรัฐธรรมนูญ นั่นคือ 1.เป็นการเลือกตั้งโดยตรง และ 2.ต้องเป็นการเลือกตั้งโดยลับ
 

ดังนั้น เชื่อว่าจากนี้จะมีคำถามปลายเปิดตัวใหญ่ เกิดขึ้นว่าการบริหารจัดการของ กกต.ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร และการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และสุดท้ายหากมีผู้ร้องต่อศาลคงจะต้องไปตัดสินกันที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้ง