เลือกตั้ง 2562 : ‘ศรีสุวรรณ’ จี้กกต.ไต่สวน ‘ธนาธร’ เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

13:18 19 มีนาคม 2562 438
เลือกตั้ง 2562 : ‘ศรีสุวรรณ’ ยื่นกกต.ให้วินิจฉัย ‘ธนาธร’ ฐานเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งส.ส. กรณีอวดอ้างเกินจริง บอกเป็นนักการเมืองคนแรกที่โอนหุ้นให้กองทุนดูแล

วันนี้ (19มี.ค.62) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือต่อกกต. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่ากรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวโอนทรัพย์สินไปให้กองทุน (trust) เป็นผู้ดูแล โดยแอบอ้างว่าเป็นนักการเมืองคนแรกที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยความสมัครใจ ไม่มีใครมาบังคับ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างที่นายธนาธรได้นำเสนอ เพราะกฎหมายบังคับว่าต้องทำ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ การที่กฎหมายกำหนดว่าต้องโอนหุ้นให้กองทุนดูแล มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 และมีนักการเมือง 14-15 คนแล้วที่โอนหุ้นให้กองทุนดูแล ไม่ใช่นายธนาธรเป็นคนแรก และที่นายธนาธรทำเพราะกฎหมายบังคับ ไม่ได้สมัครใจ ไม่ได้เป็นการสร้างบรรทัดฐานคนรุ่นใหม่ เพราะตามรัฐธรรมนูญปี 2560 หมวด 9 มาตรา 187 ที่กำหนดว่ารัฐมนตรีจะต้องไม่มีหุ้นส่วน หรือถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้างของผู้ใด และหากประสงค์จะได้รับประโยชน์ก็ให้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทราบและโอนหุ้นให้แก่นิติบุคคล ซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การที่คุณธนาธรออกมาแถลงอวดอ้างความดีในเรื่องดังกล่าว เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 อนุ 5 ในเรื่องการจูงใจ หลอกลวง ให้เข้าใจในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เป็นการสร้างประเด็นเพื่อให้เกิดความนิยมในตัวคุณธนาธร มีเจตนาสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีกว่านักการเมืองคนอื่นๆ เพื่อหวังผลทางการเมือง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ล่วงรู้ความจริงอาจหลงผิดไปเชื่อถ้อยแถลงของนายธนาธร โดยฐานความผิดตามมาตรา 73 ต้องจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี