คนไทยตื่นตัว! แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

17:50 18 มีนาคม 2562 329
คนไทยตื่นตัว! แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

คนไทยตื่นตัว! แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

สรุปยอดใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศ 86.98% 

 

หน่วยเลือกตั้งเขตบางกะปิมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิมากที่สุด 

 

พบรายงานการกระทำอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายใน 3 จังหวัด

คือ .สมุทรสงคราม อุทัยธานี และกาฬสินธุ์